Sklep zielarsko-medyczny Zdrowie i Uroda - internetowy sklep zielarski - sklep zielarski internetowy - sklep zielarski online

Węgiel Aktywny CWZ 22 1kg Stanlab

37.99 zł

  Węgiel Aktywny
  1 kg Stanlab

  Nazwa substancji : WĘGIEL AKTYWNY

  Wzór chemiczny : C

  Synonimy : brak

  Masa molowa : 12,01 g/mol

  Postać: pył

  Węgiel otrzymywany jest z różnych gatunków drzew liściastych

  Właściwości fizyczne i chemiczne:

  Forma: ciało stałe

  Kolor: czarny

  Zapach: bez zapachu

  pH: około 6 (50 g/l H2O jako zawiesina, 20ºC)

  Temperatura topnienia: brak danych, sublimacja około 3700ºC

  Temperatura wrzenia: nie dotyczy

  Temperatura samozapłonu: brak danych

  Temperatura zapłonu: brak danych

  Granice wybuchowości: brak danych

  Ciśnienie pary: brak danych

  Gęstość: około 2 g/cm3

  Ciężar nasypowy: około 400 kg/m3

  Rozpuszczalność:

  w wodzie: nierozpuszczalny

  w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych

  Opakowanie: 1 kg

  Kraj pochodzenia: Polska