DMSO CZDA DIMETYLOSULFOTLENEK 1 L

Kategoria:

Dostępność: Tak

71.90 zł

Postać: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: siarkowy
Wartość pH: nie dotyczy
Temperatura topnienia: 18,5°C
Temperatura wrzenia: 189°C
Temperatura zapłonu: 87°C (zamknięty tygiel)
Palność: produkt palny (w stanie gorącym)